hms 1000x300
HMS er sentralt i alt vårt arbeid og vår visjon er å være en foregangsbedrift i bidrag til et bærekraftig miljø.
Gjennom vårt eget verifiserte HMS og kvalitets sikring system skal Brommeland Elektronikk AS bidra til å skape verdier for våre kunder og samfunnet gjennom levering av maritim elektronikk og tjenester knyttet til dette.
Selskapet skal fremstå som konkurransedyktig gjennom effektive innkjøp, produktløsninger med god kvalitet samt en optimalt dimensjonert og faglig profesjonell stab.
De ansatte er bedriftens viktigste resurs. Vi jobber aktivt med utvikling av den enkelte.