Leppe fiske 2021 - Selvmontering godkjent

Selvmontering av Lookout fiskerisporing også godkjent for 2021.

Leppe fiskere kan også i 2021 montere Lookout fiskeri sporing selv under visse forutsetninger og innrapportering.

Det er laget en ny manual for året som beskriver fremgangs måte samt et nytt informasjons skriv fra Fiskeridirektoratet.