Info: Nytt lovverk - Fangstdagbok

Hva betyr krav om sporing og fangstdagbok for meg? - OPPDATERT 12.05.2022

Kort fortalt.

"Du må registrere fartøyets aktivitet og sende sporingsdata til Fiskeridirektoratet"


Å registrere fartøyets aktivitet vil si:

 • Innmelding av når og hvilken havn du går fra
 • Hvor du fisker
 • Hva du fisker
 • Hvor/når du skal levere fangsten.

Dette gjøres eks. via godkjent app på telefon, pc etc. 

Fiskerisporing (VMS) er sporing av båten.

 • Du trenger utstyr som er godkjent av Fiskeridirektoratet, slik som vår LookOut enhet.
 • Dette må installeres av en godkjent installatør.
 • Mange firma langs kysten er i dag godkjente.
 • Er din forhandler godkjent for montering av fiskerisporing så kan de raskt også kunne bli godkjent for montering av vår fiskerisporing - LookOut.
 • Sporingen sender posisjon hvert 10. minutt, dersom du opererer utenfor GSM mobildekning så må du ha abn. med både GSM og Iridium satellitt.


Mange løsninger som finnes på markedet i dag er kostbare, dette har vi gjort noe med.
Vår løsning er prisgunstig og rask å montere.

I Leppefisk sesongen 2020 leverte vi et stort antall sporingsenheter til denne flåten. 

Flere og flere større fiskefartøy skifter nå også ut eksisterende og kostbare løsninger til LookOut, gjerne kombinert med Iridium GMDSS.

Kommer!!

Bilde1.png

Vi jobber nå også med videreutvikling og integrasjon av fangstdagbok.

Eksisterende Lookout enheter vil kunne oppgraderes til integrert fangstdagbok.

 

 

 

Viktige datoer - OPPDATERT 12.05.2022
Kravene gjelder fra:

 • Fartøy ned til 11 meter - 1. juli 2022.
 • Fartøy 10-10.99 meter - 1. Januar 2023
 • Fartøy under 10 meter - 1. januar 2024

Sporing / Posisjonsrapportering - VMS

 • VMS - Vessel Monitoring System
 • Utstyr som sender din posisjon hver 10. minutt.
 • Ingen betjening er nødvendig.
 • Sporingsutstyret kan ikke slås av uten at du har meldt fra til Fiskeridirektoratet.
 • Utstyret må monteres av godkjent installatør.
 • Månedlig kostnad for bruk av GSM/Iridium.
 • AIS er ikke godkjent for sporing.

Fangstdagbok / Fangstrapportering - ERS

 • ERS - Electronic reporting system
 • Du må registrere alle fangstoperasjoner
 • Fangsten skal estimeres og registreres
 • Registrering gjøres for hver enkelt fangstoperasjon eller hal.
 • Registrering skal gjøres for hver linestubbe, garn- eller teine lenke.
 • Disse samles og sendes i en fangstmelding.
 • Kommer! 
 • Brommeland Elektronikk AS kommer med ny versjon fiskerisporing med dagbok integrert.
 • Det kommer oppgradering kit til eksisterende LookOut enheter.
 • Mulighet for ekstern dekk betjening for enkel registrering av ny fangstoperasjon!

Viktige og vanligste forkortelser som brukes:

 • DEP - "departure" = melding om havneavgang eller avgangsmelding.
 • DCA - "daily catch assumption" = estimert daglig fangst. Denne må sendes en gang i døgnet uavhengig om du har fangst om bord eller ikke.
 • TRA - "transfer"  brukes ved omlasting fra en båt til en annen.
 • POR - "Port of Call" = melding om havneanløp eller anløpsmelding.

For fiske i internasjonal sone.

 • COE - "catch on entry"= skal sendes dersom man skal fiske i internasjonal eller andre lands soner.
 • CAT - "catch"= fangstmelding i internasjonal sone. Mye likt DCA. CAT må sendes uansett om du har fangst om bord eller ikke.
 • CON - kontrollpunkt og brukes når man skal fremstille seg for kontroll.
 • COX - "catch on exit"= at man er på tur ut av internasjonal sone og skal inn i norsk sone igjen.
 • LAN - brukes for å lande fangst i EU. Denne sendes etter at fangsten er levert og man har fått sluttseddel i EU.
 • MAN - manuell posisjonsmelding og skal sendes dersom det er noe feil med posisjonsutstyret.
 • OBR - "observer" = fylles ut av kontrollører som er om bord.
 • COB - "catch on board" = fangstmelding som kun brukes ved rekefiske.

Andre  forkortelser man bør kunne

 • ACK = godkjent. Svarmeldingen systemet får fra Fiskeridirektoratet hver gang du sender en melding og den er godkjent/ok..
 • NAK = IKKE godkjent.  En NAK må ordnes opp i før du kan fortsette fiske, det gjelder uansett type melding.
 • FMC - "Fisheries Monitoring Center" = avdelingen hos Fiskeridirektoratet som jobber med fangstdagbok og sporing.