Meny

Navigasjon

Navigasjonskategorien inkluderer essensielt utstyr som kartmaskiner, radar, autopiloter, kompasser, GPS-enheter, AIS (Automatic Identification System), instrumenter og sensorer. Tilbehør som monitorer bidrar til pålitelig navigasjon og overvåkning, og er avgjørende for sikker og effektiv sjøfart og luftfart.