Meny

Kommunikasjon

Kommunikasjonskategorien omfatter radiokommunikasjon og tilbehør, inkludert antenner. Den inneholder også nødprodukter som EPIRB og SART, samt satellittkommunikasjonssystemer. I tillegg tilbys publikasjoner og dagbøker for navigasjon og informasjon. Mobiltelefoni og internettløsninger, samt interkommunikasjonssystemer, gir sømløs kommunikasjon for maritime behov.