Meny

Publikasjoner

Pålagte dagbøker, som dekksdagbok, er nødvendige for å dokumentere hendelser og aktiviteter på skip og sikrer overholdelse av maritime forskrifter. IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue) gir retningslinjer for nødhjelpsoperasjoner til sjøs og i luften, og den internasjonale kodesignaler er en viktig publikasjon som gir standard kommunikasjonssignaler for maritim sikkerhet.