Meny

Infosenter

Nedenfor er noen av våre "Gjør Det Selv" guider, instruksjoner, tips og praktisk informasjon om emner som vi ofte blir spurt om.

Klikk på emne kategori og du finner flere interessante artikler om emne.

Fangstdagbok

Fangstdagbok

Bruk og oppdatering av Fangstdagbok

Vi har laget noen korte videoer for å vise grunnleggende bruk av fangstdagbok samt oppdatering av software dersom det...

GMDSS - Fartsområder og kommende nye regler

GMDSS - Fartsområder og kommende nye regler

SOLAS Kapittel IV er "Bibelen" for GMDSS. Den beskriver i detalj behovet for sikkerhets kommunikasjonsutstyr på sjøen.

Ny utgave av «SOLAS C...

Trenger jeg Rattmerket utstyr?

Trenger jeg Rattmerket utstyr?

Forskriften for skipsutstyr som skal plasseres eller er plassert om bord på norske skip og flyttbare innretninger framgår av vedlegg IV i Lovdata.

...
Radiokrav - Fiskebåt under 15m

Radiokrav - Fiskebåt under 15m

En båt som er under 6 meter kan kun brukes i fartsområde fjordfiske. Dette gjelder også åpne båter uansett størrelse.

En...

Fartsområder

Fartsområder

Definisjon av fartsområder fra LOVDATA
Med fartsområde forstås et nærmere definert farvann et skip kan trafikkere, slik at dette direkte ...

Hvordan velge rett Autopilot - Motorbåt

Hvordan velge rett Autopilot - Motorbåt

Autopilot til motorbåt

Til motorbåter finnes det flere forskjellige typer autopiloter å velge mellom, i tillegg til type styring så vil...

Hvordan koble sammen utstyret ombord.

Hvordan koble sammen utstyret ombord.

Hensikten med denne artikkelen er å gi en forenklet oversikt over de mest vanlige system som er i bruk. Se dybde artikler om hver type for mer detaljer.