Meny

Alle lastebåter over 12 meter skal ha en AIS klasse A om bord fra og med 1. juli 2023

Endring i forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger

Det er nå innført krav om AIS på alle passasjerskip, og krav om AIS og brovaktalarm på flere lasteskip.

For Lastebåter over 12 meter skal alle ha en klasse A om bord  fra og med 1.juli 2023.

Kravet om AIS klasse A gjelder ikke for frakteskip under 12m eller under 300BT utenriksfart. Skip med bruttotonnasje under 300 og med største lengde 12 meter eller mer skal oppfylle kravet om AIS klasse A ikke senere enn 1. juli 2023. Skip med bruttotonnasje under 300 og med største lengde 12 meter eller mer som har AIS klasse B som er tatt om bord før ikrafttredelse av denne forskriften, skal oppfylle kravet om AIS klasse A ikke senere enn 1. januar 2027.

AIS4000 klasse A
-5%

AIS4000 klasse A

Pris
kr 40 746,00 kr 42 890,00