Infosenter - "Gjør Det Selv"

Nedenfor er noen av våre "Gjør Det Selv" guider, instruksjoner, tips og praktisk informasjon om emner som vi ofte blir spurt om.

Klikk på emne kategori og du finner flere interessante artikler om emne.

Hvordan velge rett Autopilot

Hvordan velge rett Autopilot

En autopilot består av flere komponenter

  • Drivenhet
  • Autopilot computer
  • Rorføler
  • Kompass
  • Betjening
  • Annet tilbehør

Med litt forarbei...

Hvordan koble sammen utstyret ombord.

Hvordan koble sammen utstyret ombord.

Hensikten med denne artikkelen er å gi en forenklet oversikt over de mest vanlige system som er i bruk. Se dybde artikler om hver type for mer detaljer.

Info Nytt lovverk - Fangstdagbok

Info Nytt lovverk - Fangstdagbok

banner.jpg

Hva betyr krav om sporing og fangstdagbok for meg? - OPPDATERT 10.09.2021

 

Fartsområder

Fartsområder

Definisjon av fartsområder fra LOVDATA
Med fartsområde forstås et nærmere definert farvann et skip kan trafikkere, slik at dette direkte ...

Radiokrav - Fiskebåt under 15m

Radiokrav - Fiskebåt under 15m

En båt som er under 6 meter kan kun brukes i fartsområde fjordfiske. Dette gjelder også åpne båter uansett størrelse.

En...