INM-C som sporing fases ut!! - skift til BE fiskerisporing nå!!

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

Som følge av at Inmarsat C i dag leverer posisjonsrapporter i et format som har et dataformat som krever spesiell tilpasning før bruk hos Fiskeridirektoratet, har Fiskeridirektoratet besluttet at godkjenningen av Inmarsat C som godkjent elektronisk fiskerisporing på norske fiskefartøy (VMS) skal trekkes tilbake.

For at fartøy som i dag benytter Inmarsat C for elektronisk sporing skal ha rimelig tid til utskifting av utstyr, er termineringsdatoen satt til 1. januar 2022. De enkelte fartøy er ansvarlige for at fiskerisporingsoppsett på Inmarsat C-terminaler avinstalleres - av autorisert installatør – innen denne fristen.

Inmarsat C har i dag ca. 440 godkjente VMS-installasjoner. Terminalene som er godkjent brukt i dag er Thrane&Thrane (TT3020C og nyere) og Furuno (Felcom 12 og nyere).

Inmarsat C oppfyller imidlertid ikke de tekniske kravene som er oppstilt i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr § 3, ettersom Fiskeridirektoratet stiller krav om at sporingsmeldinger skal sendes i NAF-format (The North Atlantic Format).

Produsentene av de godkjente Inmarsat C-terminalene har gitt tilbakemelding til Fiskeridirektoratet om at de ikke har mulighet til å foreta tilpasninger som gir mulighet for omformatering av standard Inmarsat C rapporter til NAF-format.

Økt datakvalitet
Utskifting av Inmarsat C VMS-utstyr til annet utstyr godkjent av Fiskeridirektoratet vil selvsagt medføre en engangskostnad for de enkelte fartøy, men annet utstyr er billigere i bruk ettersom kostnaden ved selve datarapporteringen er høy for Inmarsat C sammenliknet med andre typer utstyr.

Inmarsat C har også hyppige utfall i kyststrøk på grunn av satellittskygge og manglende/usikkert dekningsområde i polare havområder. Utskifting av Inmarsat C til annet utstyr vil dermed medføre økt datakvalitet for forvaltningen.

13. januar 2021 vedtok Nærings- og Fiskeridepartementet forskriftsendringer som innebærer utvidede rapporteringskrav, deriblant at fartøy over 11 meter fra og med 1. januar 2022 elektronisk skal rapportere posisjonsdata hvert 10. minutt.

 

Bytt til BE fiskerisporing nå!!

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×