Tilskudd til rapporterings utstyr for fiskeflåten under 15 meter

Regjeringen foreslår å opprette en tilskuddsordning for fiskebåter under 15 meter, som skal dekke deler av kostnaden til utstyr i samband med at nye krav til rapportering trer i kraft.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå konkludert i saken om nye krav til sporing og fangst rapportering fra fiskeflåten under 15 meter, som var på høring tidligere i år.
I høringen ble det foreslått å gi fartøy med særlig lav omsetning fritak fra kravet om full fangst rapportering (ERS).
Denne løsningen ble ikke godt mottatt. Både Norges Fiskarlag, Fiskeridirektoratet og utstyrsleverandører påpekte at en slik grense ville bli vanskelig å administrere.
Det er med bakgrunn i hørings svarene at departementet nå i stede foreslår en tilskuddsordning i forbindelse med forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
Tilskudd på 7 000 kroner per fartøy, ordningen reduserer kostnaden ved å få på plass nødvendig utstyr.
Departementet har videre fastsett at flåten under 15 meter kun skal registrere og rapportere fangst en gang om dagen.

Les hele pressemeldingen fra Regjeringen her.

Oppdaterte frister er som følger:

Fartøy ned til 11 meter største lengde - 1. juli 2022
Fartøy mellom 10,00 og 10,99 meter største lengde- 1. januar 2023
Fartøy på eller under 10 meter største lengde - 1. januar 2024