Brommeland.no - nå med nytt design

Brommeland.no er nå oppdatert med nytt design. 

NyttDesign_900x514.jpg

For å gjøre det enklere for våre kunder, så har vi gjort om på oppbyggingen av varemenyen vår - samt innført en filterfunksjon som gjør det enklere å finne frem til ønskede varer med ønskede egenskaper. 
Varesøket i nettbutikken er også oppdatert med ny visning og tilhørende filter-egenskaper. 

Vi er ikke i mål med alt enda, og vil benytte denne og neste uke til å fornye / forbedre ytterligere. 
Mens vi fortsetter med denne jobben, så er vi takknemlige for eventuelle tilbakemeldinger fra våre kunder.