Meny

Sertifiseringer - Certifications

NO ENG
Brommeland Elektronikk AS har sertifiseringer fra flere anerkjente direktorat og klasseselskap. Brommeland Elektronikk AS has certifications from several reputable directorates and class companies.

 • Norwegian Maritime Authority
 • DNV
 • Bureau Veritas
 • Rina
 • ABS
 • Lloyd's Register
 • ClassNK
 • JRC
 • Danelec

 • SBM - Jotron
 • NKOM

 

sdir.png

NO ENG
Sjøfartsdirektoratet er et norsk statlig direktorat som har ansvar for sikkerhet for liv, helse, fartøy og miljø til sjøs. The Norwegian Maritime Directorate is a Norwegian state directorate that is responsible for safety for life, health, vessels and the environment at sea.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon  - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: Undertegnet avtale revisjon 15 Nov.2023-15 Nov.2026    Certificate: Signed agreement revisjon 15 Nov.2023-15 Nov.2026

 


DNV_GL_logo.svg.png

NO ENG
DNV er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. DNV is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: AOSS0000DYD Rev.3 - 2024-05-29 to (inclusive) 2027-05-28.   Certificate: AOSS0000DYD Rev.3 - 2024-05-29 to (inclusive) 2027-05-28.
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: AOSS0000DYD Rev.3 - 2024-05-29 to (inclusive) 2027-05-28.   Certificate: AOSS0000DYD Rev.3 - 2024-05-29 to (inclusive) 2027-05-28.
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: AOSS0000DYE Rev.2 - 2024-06-15 to (inclusive) 2027-06-14.   Certificate: AOSS0000DYE Rev. - 2024-06-15 to (inclusive) 2027-06-14.

bureau_veritas_svg-16-9edit2.png

NO ENG
Bureau Veritas er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon og testing. Bureau Veritas is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection and testing.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: OSL0/ERI/ 20231215085851 - 15DEC.2023-15DEC.2027   Certificate: OSL0/ERI/ 20231215085851 - 15DEC.2023-15DEC.2027
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: OSLo/ERI/ 20231215135053 - 15DEC.2023-15DEC.2027   Certificate: OSLo/ERI/ 20231215135053 - 15DEC.2023-15DEC.2027
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: OSL0/ERI/ 20231215140147 - 15DEC.2023-15DEC.2027   Certificate: OSL0/ERI/ 20231215140147 - 15DEC.2023-15DEC.2027

 

rina-consulting.png

 

NO ENG
Rina er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. Rina is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: 2021/X4/01/226-1 - 18AUG.2021-07SEP.2024   Certificate: 2021/X4/01/226-1 - 18AUG.2021-07SEP.2024
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: 2021/X4/01/226-1 - 18AUG.2021-07SEP.2024   Certificate: 2021/X4/01/226-1 - 18AUG.2021-07SEP.2024
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: 2021/X4/01/226-1 - 18AUG.2021-07SEP.2024   Certificate: 2021/X4/01/226-1 - 18AUG.2021-07SEP.2024

 

220th_sm_1nH8TWhzn205.png

NO ENG
American Bureau of Shipping er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. American Bureau of Shipping is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: 23-5623774-A - 23JAN.2023-29JAN.2026   Certificate: 23-5623774-A - 23JAN.2023-29JAN.2026
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: 23-5623774-B - 23JAN.2023-29JAN.2026   Certificate: 23-5623774-B - 23JAN.2023-29JAN.2026
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: 23-5623774-C - 23JAN.2023-29JAN.2026   Certificate: 23-5623774-C - 23JAN.2023-29JAN.2026

LR_BlueRGB_PositiveboxL-980x380.png

 

NO ENG
Lloyd's Register er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. Lloyd's Register is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: LR2351124AS- 27.FEB.2023-27.FEB.2026   Certificate: LR2351124AS- 27.FEB.2023-27.FEB.2026
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: LR2351124AS- 27.FEB.2023-27.FEB.2026   Certificate: LR2351124AS- 27.FEB.2023-27.FEB.2026
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: LR2351124AS- 27.FEB.2023-27.FEB.2026   Certificate: LR2351124AS- 27.FEB.2023-27.FEB.2026

classnk(app)_blue 2.png

NO ENG
ClassNK er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. ClassNK is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: 21EQ583RC - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026    Certificate: 21EQ583RC - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026 
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: 21EQ583RC - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026    Certificate: 21EQ583RC - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026 
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: 21EQ584VT - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026    Certificate: 21EQ584VT - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026

 

640px-JRC_company_logos.svg_1.png

NO ENG
Japan Radio Co., Ltd. er et japansk selskap som spesialiserer seg innen elektronikk for den maritime industrien. Japan Radio Co., Ltd. is a Japanese company specialising in the field of electronics for the maritime industry.
   
- ECDIS Type Specific Training - ECDIS Type Specific Training
  Sertifikat: JRCROT-34-2017-288   Certificate: JRCROT-34-2017-288
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: JRCROT-09-2022-059-15.Feb.2024   Certificate: JRCROT-09-2022-059-15.Feb.2024

danelec-marine-logo.png

NO ENG
Danelec Marine er et Dansk selskap som spesialiserer seg innen elektronikk for den maritime industrien. Danelec Marine is a Danish company specialising in the field of electronics for the maritime industry.
   
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: D128350 - 14.Mar.2023   Certificate: D128350 - 14.Mar.2023

Jotron-logo-blue.png

NO ENG
Jotron er et Norsk selskap som spesialiserer seg innen elektronikk for den maritime industrien. Jotron is a Norwegian company specialising in the field of electronics for the maritime industry.
   
- SBM - Shore Based Maintenance (EPIRB) - SBM - Shore Based Maintenance (EPIRB)
  Sertifikat: 118 - 07.Okt.2022 - 07.Okt.2024   Certificate: 118 - 07.Oct.2022 - 07.Oct.2024

 


 

social.png

RFA, RIA og TIA godkjenning fra Nasjonal kommunikasjonsmyndigheter (Nkom)

RFA (Radioforhandler), RIA (Radioinstallatør) og TIA (Teleinstallatør) er godkjenningsordninger fra Nkom som sikrer at bedrifter har kompetanse og kapasitet til å selge, installere og vedlikeholde radio- og teleutstyr på en trygg og korrekt måte. Godkjenningene bekrefter at bedriftene har oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk, sikkerhetsprosedyrer og tekniske krav.

Brommeland Elektronikk AS  er godkjent som RFA, RIA  og TIA av Nkom.  Godkjenning nr: 3172