Sertifiseringer - Certifications

NO ENG
Brommeland Elektronikk AS har sertifiseringer fra flere anerkjente direktorat og klasseselskap. Brommeland Elektronikk AS has certifications from several reputable directorates and class companies.

  • Norwegian Maritime Authority
  • DNV
  • Bureau Veritas
  • Rina
  • ABS
  • Lloyd's Register
  • ClassNK
  • JRC
  • Danelec

  • DSB

 

sdir.png

NO ENG
Sjøfartsdirektoratet er et norsk statlig direktorat som har ansvar for sikkerhet for liv, helse, fartøy og miljø til sjøs. The Norwegian Maritime Directorate is a Norwegian state directorate that is responsible for safety for life, health, vessels and the environment at sea.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon  - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: Undertegnet avtale revisjon 19 OKT.2020-19 OKT.2023    Certificate: Signed agreement revisjon 19 OKT.2020-19 OKT.2023

 


DNV_GL_logo.svg.png

NO ENG
DNV er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. DNV is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: AOSS0000DYD Rev.2 - 29MAY.2020-28MAY.2024   Certificate: AOSS0000DYD Rev.2 - 29MAY.2020-28MAY.2024
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: AOSS0000DYD Rev.2 - 29MAY.2020-28MAY.2024   Certificate: AOSS0000DYD Rev.2 - 29MAY.2020-28MAY.2024
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: AOSS0000DYE Rev.1 - 15JUN.2020-14JUN.2024   Certificate: AOSS0000DYE Rev.1 - 15JUN.2020-14JUN.2024

bureau_veritas_svg-16-9edit2.png

NO ENG
Bureau Veritas er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon og testing. Bureau Veritas is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection and testing.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: OSL0/EHH/ 2021021710571 - 17FEB.2021-27JAN.2024   Certificate: OSL0/EHH/ 2021021710571 - 17FEB.2021-27JAN.2024
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: OSLo/ONR/ 20210217110944 - 17FEB.2021-27JAN.2024   Certificate: OSLo/ONR/ 20210217110944 - 17FEB.2021-27JAN.2024
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: OSL0/ONR/ 20210217111202 - 17FEB.2021-27JAN.2024   Certificate: OSL0/ONR/ 20210217111202 - 17FEB.2021-27JAN.2024

 

rina-consulting.png

 

NO ENG
Rina er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. Rina is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: 2018/X4/01/205 - 02OCT.2018-07NOV.2021   Certificate: 2018/X4/01/205 - 02OCT.2018-07NOV.2021
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: 2018/X4/01/205 - 02OCT.2018-07NOV.2021   Certificate: 2018/X4/01/205 - 02OCT.2018-07NOV.2021
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: 2018/X4/01/205 - 02OCT.2018-07NOV.2021   Certificate: 2018/X4/01/205 - 02OCT.2018-07NOV.2021

 

logo_abs.png

NO ENG
American Bureau of Shipping er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. American Bureau of Shipping is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: 20-BE4364115-A - 30JAN.2020-29JAN.2023   Certificate: 20-BE4364115-A - 30JAN.2020-29JAN.2023
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: 20-BE4364115.R1-B - 30JAN.2020-29JAN.2023   Certificate: 20-BE4364115.R1-B - 30JAN.2020-29JAN.2023
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: 20-BE4118253-A - 30JAN.2020-29JAN.2023   Certificate: 20-BE4118253-A - 30JAN.2020-29JAN.2023

LR_BlueRGB_PositiveboxL-980x380.png

 

NO ENG
Lloyd's Register er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. Lloyd's Register is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: LR2002534AS - 27.FEB.2020-27.FEB.2023   Certificate: LR2002534AS - 27.FEB.2020-27.FEB.2023
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: LR2002534AS - 27.FEB.2020-27.FEB.2023   Certificate: LR2002534AS - 27.FEB.2020-27.FEB.2023
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: LR2002534AS - 27.FEB.2020-27.FEB.2023   Certificate: LR2002534AS - 27.FEB.2020-27.FEB.2023

classnk(app)_blue 2.png

NO ENG
ClassNK er et internasjonalt klassifikasjonsselskap har sin virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. ClassNK is an international classification company with operations in ship classification, certification, consulting, inspection, testing and research.
   
- Inspeksjon og testing av radiokommunikasjon - Radio Communication Inspection and Testing
  Sertifikat: 21EQ583RC - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026    Certificate: 21EQ583RC - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026 
- AIS-inspeksjon og ytelsestesting. - AIS inspection and Performance Testing.
  Sertifikat: 21EQ583RC - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026    Certificate: 21EQ583RC - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026 
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: 21EQ584VT - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026    Certificate: 21EQ584VT - 14.JUNE.2021 - 27.APR.2026

 

640px-JRC_company_logos.svg_1.png

NO ENG
Japan Radio Co., Ltd. er et japansk selskap som spesialiserer seg innen elektronikk for den maritime industrien. Japan Radio Co., Ltd. is a Japanese company specialising in the field of electronics for the maritime industry.
   
- ECDIS Type Specific Training - ECDIS Type Specific Training
  Sertifikat: JRCROT-34-2017-288   Certificate: JRCROT-34-2017-288
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: 20JRC-VDR-0023 20.MAY.2020-19.MAY.2022   Certificate: 20JRC-VDR-0023 20.MAY.2020-19.MAY.2022

danelec-marine-logo.png

NO ENG
Danelec Marine er et japansk selskap som spesialiserer seg innen elektronikk for den maritime industrien. Danelec Marine is a Japanese company specialising in the field of electronics for the maritime industry.
   
- VDR årlig ytelsestest - VDR Annual Performance Test
  Sertifikat: D126042-3 - 05.APR.2021 - 09.APR.2022   Certificate: D126042-3 - 05.APR.2021 - 09.APR.2022

dsb-logoedit.png

 

NO ENG
DSB er den sentrale myndighet som forvalter områdene elsikkerhet, og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester. Det formelle grunnlaget for DSBs virksomhet er lov om tilsyn med elektriske installasjoner og elektrisk utstyr, og produktkontrolloven. DSB is the central authority that manages the areas of electrical safety, and safety of products and consumption services. The formal basis for DSB's activities is the Act on the Supervision of Electrical Installations and Electrical Equipment, and the Product Control Act.
   
- El-inspeksjon med spenning opp til 50V på fartøy opp til 15 meter - Electrical inspection with voltage up to 50V on vessels up to 15 meters
  Sertifikat: 2015/11978/TOHE - 24DES.2015   Certificate: 2015/11978/TOHE - 24DES.2015