Meny

Ny performance standard for EPIRB

IMO har laget en ny performance standard for EPIRB, MSC.471(101) som de anbefaler at flaggstatene følger fra 1. juli 2022. Den vil være ufravikelig når SOLAS Kapittel IV er oppdatert med en henvisning til den nye performance standarden.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge skipsutstyrsdirektivet, som i norsk rett er gjennomført i forskrift om skipsutstyr. Forskrift om skipsutstyr stiller krav om at nærmere bestemt utstyr som plasseres om bord på norske fartøy, skal være rattmerket.

Skipsutstyrsdirektivet, med tilhørende forordning, blir ikke oppdatert med henvisning til ny performance standard før tidligst i slutten av august. Det vil derfor ikke være adgang til å rattmerke EPIRB etter den nye performance-standarden før dette.

Frem til skipsutstyrsdirektivet er oppdatert vil en måtte installere EPIRB som er rattmerket etter dagens A.810(19) performance standard på norske fartøy.

Når skipsutstyrsdirektivet og forskrift om skipsutstyr er oppdatert med henvisning også til ny standard vil det i en overgangsperiode frem til 1. juli 2023 være tillatt å installere EPIRB som er rattmerket etter henholdsvis begge performance standarder.

Fra 1. juli 2023 skal alle EPIRB som installeres på norske fartøy være rattmerket etter performance standard MSC.471(101).

Noen av endringene i MSC.471(101) er at det blir krav til at EPIRB skal være utstyrt med GNSS for utsendelse av posisjon og AIS. Dette innebærer forbedringer som vil kunne bidra til økt sikkerhet for personer i nød.

Tron 40AIS with heating bracket

Tron 40AIS with heating bracket

Pris
kr 27 190,00
Tron 40AIS with bracket

Tron 40AIS with bracket

Pris
kr 17 190,00
Tron 60AIS with float free bracket

Tron 60AIS with float free bracket

Pris
kr 12 420,00
Tron 60AIS with manual bracket

Tron 60AIS with manual bracket

Pris
kr 10 733,00

Link til original publisert på Sdir hjemmesider.